Hội thảo Triển vọng Thị trường Nông nghiệp Việt Nam 2011

06/06/2011

Ở Việt Nam, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế với hơn 20% GDP và 28% kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy được hết những tiềm năng và thế mạnh vốn có, trong đó nguyên nhân lớn nhất là những yếu kém trong công tác dự báo và phân tích thị trường.

Từ năm 2007, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông Thôn (IPSARD), đã tổ chức Hội thảo thường niên về Dự báo triển vọng thị trường ngành hàng, bắt đầu với cà phê và dần mở rộng ra các ngành hàng nông sản khác qua các năm. Năm 2011, Viện Chính sách và Chiến lược PTNN-NT theo định kỳ sẽ tổ chức Hội thảo triển vọng thị trường Nông nghiệp Việt Nam, tập trung vào ba ngành hàng quan trọng chăn nuôi, thủy sản và gạo. Trong đó, gạo và chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực quốc gia và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân. Ngành thủy sản hiện đóng vai trò đầu tàu trong xuất khẩu nông lâm thủy sản nói riêng và xuất khẩu của cả nước nói chung.
Hội thảo triển vọng Thị trường Nông nghiệp Việt Nam 2011 diễn ra trong bối cảnh nền Nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn và thách thức như tái cấu trúc kinh tế, lạm phát cao, suy giảm tăng trưởng kinh tế cùng với chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ, sự bất ổn của thị trường nông sản quốc tế, nguy cơ khủng hoảng lương thực, biến đối khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, ảnh hưởng tiêu cực của tăng giá đầu vào đến sinh kế của nông dân. Hội thảo triển vọng Thị trường Nông nghiệp Việt Nam 2011 do đó sẽ (i) cung cấp thông tin về tổng quan ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2010 và tổng quan thị trường thế giới nói chung, (ii) cung cấp các phân tích thị trường và triển vọng thị trường cho các ngành hàng chủ chốt năm 2011, (iii) cập nhật thông tin về chiến lược, chính sách và các chương trình phát triển của ba ngành hàng, (iv) kết nối giữa các nhóm tác nhân: nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các tổ chức/cá nhân tham gia trong chuỗi ngành hàng nông sản. 
Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 06 năm 2011 tại Khách sạn Daewoo – 360 Kim Mã, Hà Nội.

 

Xin trân trọng thông báo!


Tin khác