1.500 tỷ đồng nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

02/06/2011

Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (NLTS) và muối giai đoạn 2011- 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, từ nay đến 2012 sẽ củng cố, kiện toàn bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS. Trong đó, thí điểm thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng NLTS thực hiện dịch vụ công về tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận quá trình và sản phẩm NLTS tại một số địa phương có điều kiện.
Đề án cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm chuyên ngành. Trước mắt sẽ phát triển nhanh các dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS và muối.
Trong giai đoạn 2012-2015 sẽ xây dựng mới 1-2 phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS tương đương khu vực và tham gia hệ thống phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng ASEAN; nâng cấp các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành thuộc các tổng cục, cục đủ năng lực để phân tích 100% chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS và muối, đạt tiêu chuẩn TCVN/ISO 17025... Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án khoảng 1.500 tỷ đồng.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/45253p1c34/1500-ty-dong-nang-cao-chat-luong-nong-lam-thuy-san.htm


Tin khác