Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc

30/06/2016

TS. Nguyễn Trung Kiên

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Kiên

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát:

- Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại quốc tế hàng nông sản;

- Đánh giá thực trạng thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn 2005 – 2014;

- Đánh giá thực trạng chính sách thương mại hàng nông sản Việt Nam - Trung Quốc;

- Đề xuất chính sách, giải pháp thương mại hàng nông sản của Việt Nam với Trung Quốc.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp thống kê mô tả

- Phương pháp nghiên cứu điển hình (Case Study)

- Phương pháp mô phỏng tác động của rủi ro quan hệ thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc tới nền kinh tế và ngành hàng chủ lực

- Tham vấn chuyên gia...

5. Nội dung nghiên cứu:

- Thương mại nông sản Việt – Trung đã và đang mang lại những lợi ích cho cả hai nước nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và diễn biến khó lường, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng về chủ quyền trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu phải có nghiên cứu để đề xuất chính sách và giải pháp phù hợp để đảm bảo thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc hiệu quả, bền vững. Do đó, đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc” là cần thiết và cấp bách.

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác