Thêm trường hợp miễn giảm thuế thu nhập

16/06/2011

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78 hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Quỹ phúc lợi khen thưởng của doanh nghiệp (DN).

DN được lấy từ nguồn thu nhập sau thuế TNDN; từ nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng để hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo gồm: DN Việt Nam; DN nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại VN; tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
Đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ của DN là người bị mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm: người lao động làm việc tại DN; thân nhân người lao động như bố - mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp.
Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho người lao động và thân nhân người lao động nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế.
Thông tư trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23.7.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/46729p1c25/them-truong-hop-mien-giam-thue-thu-nhap.htm


Tin khác