Sẽ thành lập quỹ phát triển thị trường cho sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

15/06/2011

Nhằm cụ thể hoá các giải pháp về cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xuất khẩu thuỷ sản, tới đây Quỹ phát triển thị trường chung cho sản phẩm thuỷ sản Việt Nam sẽ được thành lập.

Quỹ này có sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu theo định hướng quản lý của Nhà nước và được hình thành trên cơ sở thu theo đầu tấn sản phẩm xuất khẩu của từng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng sẽ tiến tới áp dụng thí điểm việc chi 1 đồng ngân sách nhà nước cho phát triển thị trường của sản phẩm tương ứng với 1 đồng của Quỹ phát triển thị trường chung cho sản phẩm thuỷ sản Việt Nam do đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.
Trước mắt, việc thí điểm này sẽ được thực hiện với hai sản phẩm cụ thể là cá tra và tôm sú với mức thu là 0,01 USD/kg cá tra xuất khẩu; riêng thị trường Hoa Kỳ là 0,02 USD/kg cá tra xuất khẩu./.
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế Việt Nam

Nguồn:http://ven.vn/se-thanh-lap-quy-phat-trien-thi-truong-cho-san-pham-thuy-san-xuat-khau_t77c12n22007tn.aspx


Tin khác