Phú Thọ: Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp cho sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2011

15/06/2011

Trước những bất lợi về thời tiết trong những tháng đầu năm 2011, nhằm đảm bảo cho sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2011 đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ một loạt các giải pháp cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cho biết: Dự kiến sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2011, Phú Thọ phấn đấu sản xuất vụ mùa đạt 33.260ha diện tích cấy lúa, năng suất 50,4 tạ/ha, sản lượng 167.411 tấn; 3000 ha diện tích ngô, năng suất 42 tạ/ha, sản lượng 12.594 tấn; 1500 ha diện tích đậu tương, năng suất 18 tạ/ha, sản lượng 2.694 tấn; diện tích ngô đông là 11.000 ha, năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 49.638 tấn.
Do đó, để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các giải pháp cụ thể tới từng huyện.
Theo đó, khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho từng thành viên. Bám sát diễn biến thực tế, tập trung chỉ đạo, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; cung ứng kịp thời, đảm bảo về số lượng và chất lượng các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, nhất là giống lúa cho sản xuất vụ mùa, giống ngô và giống khoai tây cho sản xuất vụ đông, các loại giống thủy sản, giống vật nuôi; hướng dẫn nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các cây màu vụ xuân, khẩn trương giải phóng đất phục vụ gieo trồng vụ mùa, nhất là diện tích lúa bị ảnh hưởng lũ tiểu mãn. Hướng dẫn, vận động nông dân gặt sát gốc hoặc cắt rạ và thu lên bờ để đẩy nhanh tiến độ làm đất, hạn chế tình trạng lúa bị bệnh sinh lý, ngộ độc sau gieo cấy. Đối với vụ đông, triệt để thực hiện biện pháp làm ngô bầu, làm đất tối thiểu để trồng ngô, khoai tây để tranh thủ thời vụ; cương quyết chấm dứt tình trạng gieo ngô, đậu tương sau 30/9; chỉ đạo quyết liệt để được trên 10.000 ha diện tích lúa mùa 2011 gieo cấy ở trà một và thu hoạch trước 30/9/2011 để làm ngô đông. Tập trung trâu, bò, máy làm đất của địa phương để khẩn trương làm đất 10.000 ha, gặt đến đâu làm đất ngay tới đó đảm bảo kịp thời vụ. Đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động sản xuất trên địa bàn.
Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp kỹ thuật. Vụ mùa sẽ được điều chỉnh cơ cấu các trà lúa và thời vụ gieo, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh đầu tư thâm canh. Với các loại nông sản vụ đông cần tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật về giống, thời vụ... đảm bảo sản xuất vụ đông đạt mục tiêu đề ra.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=464001


Tin khác