Tam Đường, Lai Châu: Xây dựng cánh đồng 80 triệu đồng/ha

13/06/2011

Bình Lư là một trong những xã điểm được chọn để quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) từ giai đoạn 2011- 2015 của huyện Tam Đường.

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Lai Châu, trước mắt Bình Lư cần quy hoạch sử dụng đất cho phát triển dong riềng, lúa nước, chăn nuôi, rau, màu, rừng phòng hộ; quy hoạch sản xuất, hình thành các làng nghề với các sản phẩm riêng.
Mặt khác, Bình Lư cần đẩy mạnh sản xuất lương thực hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, thâm canh tăng vụ để có các cánh đồng đạt thu nhập 80 triệu đồng/ha...
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/46278p1c34/xay-dung-canh-dong-80-trieu-dongha.htm


Tin khác