Hà Giang: Khuyến khích đầu tư làm hạ tầng thôn, xã

08/06/2011

Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng nông thôn.

Theo đó, các tuyến đường đến trung tâm thôn, trung tâm cụm dân cư có từ 20 hộ trở lên và các tuyến đường liên thôn, bản, nếu mở mới nền đường từ 3-4m được hỗ trợ 15-25 triệu đồng/km; nâng cấp nền đường rộng 3,5-4,8m được hỗ trợ 10-15 triệu đồng/km; bê tông hóa đường từ 1,2-3,5m được hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng...
Huyện cũng hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi công trình nhà văn hóa thôn bản. Mục tiêu, đến năm 2015, 100% các thôn, xã có đường ô tô đến trung tâm thôn, xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% thôn có nhà văn hóa kiên cố...
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/45961p1c34/ha-giang-khuyen-khich-dau-tu-lam-ha-tang-thon-xa.htm


Tin khác