Từ 7.7.2011: Mô hình trình diễn được hỗ trợ 500 triệu đồng

13/06/2011

Đó là một trong những phương thức khuyến nông được Bộ NNPTT quy định tại Thông tư 38/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 7.7.2011.

Cụ thể, mô hình trình diễn được hỗ trợ cao nhất là thuỷ sản với mức 500 triệu đồng/mô hình và 70 triệu/hộ.
Các mô hình trình diễn khác có mức hỗ trợ tối đa là: Cây trồng hàng năm 300 triệu đồng/mô hình/năm và 30 triệu đồng/hộ; cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây lâm nghiệp 400 triệu đồng/mô hình/năm và 30 triệu đồng/hộ; chăn nuôi 400 triệu đồng/mô hình/năm và 50 triệu đồng/hộ.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Tin khác