Châu Thành, Hậu Giang: Hình thành vùng chuyên canh cây trái

13/06/2011

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Châu Thành, huyện này đang đầu tư mạnh các vùng chuyên canh cây ăn trái để làm động lực xây dựng NTM.

Được biết, hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư để khép kín đê bao trên 7.000ha diện tích vùng cây ăn trái, đảm bảo tưới tiêu và trồng vườn cây theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP...
Xã Đông Thành được chọn là xã điểm để xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, các xã còn lại trong huyện cũng phấn đấu xây dựng các tiêu chí NTM.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/46279p1c34/hinh-thanh-vung-chuyen-canh-cay-trai.htm


Tin khác