Phá sản kế hoạch phát triển điều

13/06/2011

Sáng 10.6, Hội nghị khách hàng điều quốc tế được khai mạc tại TP.HCM. Báo cáo của Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết, đến cuối năm 2010 tổng diện tích trồng điều trên cả nước còn chưa tới 400.000ha, giảm 33.000ha so với năm 2005 và không đạt chỉ tiêu 450.000ha theo Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2010 của Bộ NNPTNT.

Sản lượng điều thô đạt rất thấp, khoảng 300.000 tấn so với chỉ tiêu 500.000 tấn. Năm 2010, ngành điều đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD nhưng người nông dân trồng điều chỉ hưởng được khoảng 20% trên tổng mức lợi nhuận. Nhiều nhà vườn chuyển đổi sang trồng cao su và các loại cây công nghiệp ngắn ngày khác.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lương Lê Phương cho rằng, ngành điều cần tăng cường các sản phẩm chế biến sâu để giữ vững vị trí xuất khẩu điều hàng đầu thế giới trong tình trạng diện tích vùng nguyên liệu thu hẹp, năng suất vườn điều ngày càng giảm.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Tin khác