Xã điểm NTM ở Quảng Bình: Nhiều vướng mắc

15/06/2011

Xã Quảng Hoà (huyện Quảng Trạch) là một trong hai xã được tỉnh Quảng Bình chọn làm điểm thực hiện đề án xây dựng NTM. Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, tuy có những thuận lợi nhất định nhưng khó khăn khi xây dựng NTM cũng không ít.

Trong những năm qua, Quảng Hoà dù đã nỗ lực phấn đấu nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn rất khiêm tốn. Hệ thống đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài trên 200 km chỉ mới được đầu tư cứng hoá 38km, số còn lại chỉ dừng lại ở mức độ đường làng, chưa được quy hoạch. Hệ thống kênh mương nội đồng trên 31km chỉ mới có 4km được bê tông hoá. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa quy hoạch được vùng sản xuất hàng hoá, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích thấp, năng suất lúa bình quân đạt 52 tạ/ha.
Việc được chọn là một trong những xã điểm xây dựng NTM tạo cho Quảng Hoà cơ hội thu hút đầu tư và huy động đóng góp của cộng đồng nhằm nâng cao đời sống của người dân, thay đổi tư duy tập quán sản xuất và kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển mới. Điều khó khăn hiện ở Quảng Hoà chính là chưa có được phong trào phát huy nội lực trong người dân. Những năm gần đây, việc tạo nên phong trào "Nhà nước và nhân dân cũng làm" trong kiến thiết đồng ruộng, cứng hoá giao thông nông thôn còn yếu. Cơ sở hạ tầng có được chủ yếu bằng từ nguồn đầu tư của Nhà nước. 
“Quảng Hoà tự đánh giá có thể thực hiện đạt 18/19 tiêu chí NTM. Riêng tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp là khó thực hiện. Tổng nguồn vốn cho xây dựng NTM trên 246 tỷ đồng. Ngoài nguồn Nhà nước, vốn tín dụng, vốn khác thì cộng đồng dân cư đóng góp trên 24,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2020", ông Hoàng Văn Đồng.
Hiện tại, Quảng Hoà có trên 2.350 hộ dân và chỉ có 393 hộ nghèo (chiếm gần 7% theo tiêu chí mới). Xét trên bình diện chung của tỉnh Quảng Bình, Quảng Hoà được xếp vào hạng trung bình khá nhưng sự phát huy nội lực vẫn còn yếu so với nhiều địa phương khác. Do vậy, việc cứng hoá đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng ở Quảng Hoà đạt thấp so với tiêu chí NTM. Ông Đoàn Xuân Thuỷ, trưởng thôn Vĩnh Phú cho rằng: “Ngoài tuyến đường liên xã được mở rộng thì gần như tất cả các tuyến đường thôn xóm bề rộng còn nhỏ hẹp, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền để dân hiến đất thì khó mở rộng được”.
Khi làm việc với lãnh đạo xã, câu hỏi được đặt ra là trong quá trình thực hiện đề án xây dựng NTM, vấn đề khó khăn nhất mà Quảng Hoà cần ưu tiên hàng đầu để tháo gỡ là gì? Ông Đinh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ xã cho rằng: “Khó nhất vẫn là khâu quy hoạch. Có làm được quy hoạch thì mới biết được cần bao nhiêu vốn, vốn ai cấp và trong đó cái gì cần cấp trước, cái gì cấp sau”.
Còn quan điểm của ông Ngô Ngọc Cầm, Phó Chủ tịch UBND xã, là: "Làm sao xây dựng được vùng sản xuất hàng hoá từ cây lúa, nuôi trồng thuỷ sản, mở rộng làng nghề để tăng thu nhập, cải tạo đời sống người dân”. Cũng theo ý kiến ông Cầm, ruộng đất cứ chia manh mún thì rất khó quy hoạch để tạo điều kiện cho sản xuất hàng hoá và chất lượng cao. Để làm được điều này thì trước hết phải vận động tích tụ ruộng đất. Người có điều kiện thì đứng ra “nhận khoán” diện tích vài hec - ta trở lên thì mới đầu tư vào đồng ruộng tạo năng suất cao cho cây trồng, vật nuôi.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/135/135/135/79723/Default.aspx


Tin khác