1,2 tỷ đồng nghiên cứu phòng, chống dịch bệnh trên tôm , nghêu

14/06/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 1243 về tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trên tôm, nghêu nuôi tại Việt Nam.

Dự án được đầu tư 1,2 tỷ đồng nhằm nghiên cứu những biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi tại ĐBSCL. Mục tiêu cụ thể là phải xác định được tác nhân, nguyên nhân và biện pháp phòng trị bệnh hoại tử gan tụy trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng, đè xuất các biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho ngao nuôi ở miền Bắc.
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 14-06-2011
 

Tin khác