Hà Nội: Đã giải ngân 64 tỉ đồng các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp

14/06/2011

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến tháng 6/2011, các dự án nông nghiệp thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố đã thực hiện khối lượng đạt 191.766 triệu đồng (108,6% kế hoạch vốn giao); giá trị giải ngân 64.875 triệu đồng (đạt 36,6% kế hoạch vốn giao).

Năm 2011, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản giao Sở NN&PTNT là 431,8 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố giao 177,45 tỷ đồng cho 42 dự án (bao gồm chuẩn bị đầu tư 17 dự án, kinh phí 5,450 tỷ đồng; thực hiện đầu tư 25 dự án, kinh phí 172 tỷ đồng). Nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 254,35 tỷ đồng cho 7 dự án (trong đó có 6 dự án đê kè là 74,35 tỷ đồng và 1 dự án thuỷ lợi là 180 tỷ đồng).
Cũng theo Bộ NN&PTNT, năm nay ngân sách nhà nước đã đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, khối thủy lợi có tiến độ giải ngân lớn nhất, khoảng 1.131 tỷ đồng, bằng 59,92% kế hoạch năm, tiếp đến các khối nông nghiệp 363,36 tỷ đồng, lâm nghiệp 61,59 tỷ đồng, khoa học và công nghệ 25,75 tỷ đồng, giáo dục và đào tạo 24,96 tỷ đồng. Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học giải ngân được 14,5 tỷ đồng...
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463988


Tin khác