Kết quả thực hiện Chương trình Hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT (ARD-SPS) Hợp phần tỉnh Lào Cai đến hết tháng 11 năm 2008

30/03/2009

Ngày 16/11/2007, UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số: 3049/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Hỗ trợ phát triển Nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2007-2012”.

Thông tin chung.

* Tháng 8 năm 2007, Đại sứ quán Đan Mạch và UBND tỉnh Lào Cai do ông: Phạm Văn Cường, PCT UBND tỉnh đã ký văn kiện Dự án “Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007-2012”

Dự án gồm có 3 tiểu hợp phần:

1. Khuyến nông theo nhu cầu, thông tin và đào tạo cho nông dân.

2. Sản xuất, chế biến và Maketing

3. Lập kế hoạch địa phương và xây dựng năng lực

Nguồn thực hiện:

+ Tài trợ của DANIDA = 32,64 triệu Curon Đan Mạch. Tương ứng 84.221 triệu VNĐ. Trong đó:

- Tiểu hợp phần 1 = 26.906 triệu VNĐ ( Chiếm 31,9%)

- Tiểu hợp phần 2 = 30.183 triệu VNĐ ( Chiếm 35,9%)

- Tiểu hợp phần 3 = 6.054 triệu VNĐ (Chiếm 7,2%)

+ Vốn đối ứng của tỉnh Lào Cai = 4.330 triệu VNĐ. Chủ yếu chi phí cho Ban Chỉ Đạo, Ban QLDA cấp tỉnh, Ban Điều phối cấp huyện, xã và chi hành chính khác.

* Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Từ năm 2007-2012.

Kết quả thực hiện dự án:

1. Hành chính, Tổ chức.

- Ngày 16/11/2007, UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số: 3049/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Hỗ trợ phát triển Nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2007-2012”.

- Ngày 17/9/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số: 2604/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo dự án tỉnh gồm 14 thành viên và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban Quản lý dự án của tỉnh.

- Ngày 12/02/2008 Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số: 05/QĐ-SNN thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình Hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT (Gồm 8 thành viên)

Đã bố trí văn phòng làm việc của Dự án và cố vấn; trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tháng 3 năm 2007 Ban QLDA tỉnh và Ban Điều phối 3 huyện đã tiếp nhận một Ô tô và một số trang thiết bị đã qua sử dụng do Danida cấp từ các dự án trước đây như máy tính, máy in, điện thoại cố định, tủ đựng tài liệu, bàn ghế, máy ảnh...(Phần lớn đã hỏng và xuống cấp, chất lượng kém).

- Tháng 5/2008, 3 huyện tham gia dự án (Bắc Hà; Mường Khương; Si Ma Cai) đã có Quyết định thành lập Ban Điều phối các huyện và các Ban Điều phối xã (Cơ bản sử dụng các Ban Phát triển xã đã có để thực hiện dự án.). Tuyển chọn được 3 cán bộ hỗ trợ cho Ban Điều phối của 3 huyện.

2. Một số hoạt động cụ thể.

- Ngày 14/04/2008, UBND tỉnh Lào Cai ra Quyết định số: 887/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch ngân sách Chương trình Hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT năm 2008” với tổng kinh phí 20.683 triệu VNĐ, trong đó:

- Ngân sách từ chương trình = 19.683 triệu VNĐ

- Ngân sách đối ứng của tỉnh Lào Cai = 1.000 triệu VNĐ

- Ban Quản lý DA Tỉnh đã tổ chức 4 Hội nghị tại tỉnh và 3 huyện để giới thiệu Dự án và khởi động chương trình; Hướng dẫn các địa phương một số công tác chuẩn bị triển khai dự án; Dự thảo hướng dẫn các định mức chi tiêu Tài chính tạm thời, và tổ chức 1 cuộc hội thảo để thống nhất với các Sở, ngành liên quan như Sở KH & ĐT, Sở Tài Chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh và ban điều phối các huyện, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai để trình Ban Chỉ đạo tỉnh Phê duyệt để thực hiện trong khi chờ hướng dẫn chỉnh thức của Bộ Tài chính (Hiện nay chưa có)

- Lựa chọn và thống nhất ký hợp đồng với một số đơn vị làm đối tác cung cấp dịch vụ cho chương trình (Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Cục Thống kê, Trường Kinh tế, Trường dạy nghề, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp…)

- Ban Quản lý dự án tỉnh và Cố vấn Chương trình đã hướng dẫn 3 huyện lập kế hoạch thực hiện; dự toán tài chính cho từng hoạt động theo nhu cầu của người dân và từ cơ sở Xã, Thôn bản,

- Ban QLDA tỉnh và các Ban Điều phối huyện đã lập kế hoạch năm 2009 để tổng hợp Báo cáo Bộ Nông nghiệp, Đại sứ Quán Đan Mạch và trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

- Đến hết tháng 11, tại 3 huyện Bắc Hà; Mường Khương; Si Ma Cai đã thành lập được 246 tổ, nhóm Nông dân cùng sở thích. Tổ chức được 6 lớp tập huấn Tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tại tỉnh, huyện; 3 hội thảo về công tác lập kế hoạch từ dưới lên.

- Ban Điều phối huyện Mường Khương thực hiện Mô hình trồng Trám ghép.

- Dự tính trong tháng 12/2008 Ban QLDA tỉnh thực hiện một số Mô hình chống rét cho gia súc; Trồng rau an toàn tại các huyện DA. 3 lớp tập huấn về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Mua sách, in ấn một số tài liệu kỹ thuật cung cấp cho thư viên thôn bản; Mua sắm một số trang bị máy móc văn phòng thiết yếu; ….

1/ Nguồn đối ứng: Đã được cấp 700 triệu đồng: Đã chi 550 triệu đồng: Dự kiến giải ngân đến hết tháng 12 năm 60 triệu; Dư nguồn đối ứng không chi hết 90.

Nội dung chi gồm:

+ Tiền lương và các khoản phụ cấp lương của cán bộ các ban điều phối huyện, Ban QLDA tỉnh.

+ Công tác phí.

+ Chi hành chính văn phòng.

+ Sửa chữa xe ô tô …

+ Nhiên liệu và các khoản phí và lệ phí khác.

2/ Nguồn Tài trợ từ chương trình:

+ Sở Tài chính đã cấp ứng về tài khoản Ban QLDA tại Kho bạc Nhà nước là: 1,3 tỷ đồng.

Ban QLDA tỉnh đang làm thủ tục phân bổ và giải ngân cho các hoạt động sau:

- Chi thành lập 246 nhóm nông dân Sở thích của 3 huyện,

- Chi cho tập huấn Tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tại tỉnh, huyện 6 lớp, và 3 hội thảo về công tác lập kế hoạch từ dưới lên.

- Thanh toán chế độ cho cán bộ hỗ trợ tại tỉnh và huyện.

- Làm thủ tục mua sắm một số trang thiết bị văn phòng thiết yếu để làm việc như, bàn ghế, tủ tài liệu, máy tính, máy in....

Một số khó khăn, vướng mắc hiện nay.

- Chưa tuyển được cán bộ hỗ trợ phiên dịch và hỗ trợ Kế toán cho Ban QLDA tỉnh (do quy định về Tiêu chuẩn cao mà chế độ quá thấp)

- Chưa có Hướng dẫn định mức và chi tiêu của Bộ Tài chính theo quy định và Cẩm nang hướng dẫn tài chính từ chương trình nên chưa thể triển khai thực hiện các nội dung DA và Giải ngân theo kế hoạch, Dẫn đến không thể hoàn thành được KH 2008.

Kiến nghị.

+ Đề nghị Đại sứ quán Đan Mạch tác động tích cực để sớm có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về áp dụng định mức và cơ chế giải ngân để có cơ sở thực hiện các hoạt đòng tiếp theo. Đồng thời hoàn chỉnh Cẩm nang tài chính cho chương trình theo quy định của Sứ quán Đan mạch.

+ Trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tạm thời phê duyệt các định mức Tài chính áp dụng cho chương trình do Ban QLDA - Sở Nông nghiệp và PTNT soạn thảo và đã thống nhất với sở Tài chính và sở KH

+ DA có bố trí kinh phí (900 triệu đồng) để mua 01 xe Ô tô phục vụ DA và công tác của Cố vấn. Đề nghị BCĐ tỉnh và ĐSQ đồng ý cho mua xe nhập khẩu miễn thuế để đảm bảo mua được xe có chất lượng cao.


(Báo cáo Hợp phần tỉnh Lào Cai)

Tin khác