Thái Nguyên: Phổ Yên nỗ lực xây “nhà 167”

04/08/2010

AGROINFO - Huyện Phổ Yên có 1.420 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm này, huyện đã xây được trên 1.000 nhà. Để giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn xây nhà, hiện huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nguồn vốn bằng nhiều cách, phấn đấu đến tháng 9 / 2010 toàn huyện sẽ không còn hộ nghèo phải ở nhà dột nát.

 
      Thái Nguyên đang nỗ lực giúp đỡ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Thực hiện Quyết định số 167 về thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ngay từ đầu năm 2009, huyện Phổ Yên đã triển khai Đề án xây dựng nhà ở đến 14 xã, thị trấn trong diện được hỗ trợ, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức huy động các nguồn vốn. Sau hơn 3 tháng, hầu hết các đơn vị đã được tuyên truyền, phổ biến và rà soát để bình xét công khai, đối chiếu các tiêu chí theo quy định để lập danh sách. Theo đó, toàn huyện có 1.420 nhà nằm trong diện được hỗ trợ. Đến đầu tháng 7-2009, những “ngôi nhà 167” đầu tiên ở huyện được khởi công xây dựng thuộc các xã Đồng Tiến, Phúc Thuận, Tiên Phong và đến đầu tháng 8 - 2009 thì toàn bộ 14 xã nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà 167 đã được nhân dân và chính quyền địa phương tiến hành xây dựng. Việc hỗ trợ tiền, cộng với hỗ trợ về tín dụng ưu đãi đã đáp ứng đúng nguyện vọng của các hộ nghèo, nên hầu hết các hộ nghèo đều phấn khởi đón nhận tích cực, chủ động phát huy nội lực huy động vốn đối ứng. Đến hết năm 2009, huyện đã xây dựng được 502 ngôi nhà 167 bàn giao cho các hộ nghèo.

  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án, huyện đã gặp phải không ít khó khăn, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Bính, Trưởng phòng Công Thương, Phó ban Xóa đói giảm nghèo huyện cho biết: Tâm lý, tập quán chọn ngày, xem tuổi, xem đất của nhân dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ làm “nhà 167”. Ngoài ra, việc cấp vốn từ nguồn ngân sách Trung ương theo định mức quy định để hỗ trợ cho địa phương thực hiện kế hoạch năm 2009 còn chậm, trong khi ngân sách ở các địa phương thì hạn hẹp, khả năng huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa àn còn hạn chế, dẫn đến khã khăn về vốn.

 

Đứng trước khó khăn xã, huyện đã phát động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm cho người nghèo, chương trình đã được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người lao động, nhân dân trong huyện và nhiều tổ chức, cá nhân ngoài huyện tham gia hưởng ứng với số tiền ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, chính quyền các địa phương trong huyện cũng đã có nhiều cách thức linh hoạt trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của huyện, một số xã đã vận dụng sáng tạo chính sách để các hộ dân huy động từ nguồn vật liệu tại chỗ như: gỗ vườn, mua khung nhà cũ; một số địa phương còn trích một phần kinh phí từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các hộ nghèo không có khả năng đối ứng để giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

 

Với cách làm đó, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được trên 1.000 ngôi nhà. Các xã thực hiện đạt kết quả cao như: Phúc Thuận 90 nhà; Thành Công 48 nhà; Phúc Tân 35 nhà... Số còn lại, huyện đã yêu cầu các địa phương huy động nguồn lực, ngân sách địa phương, kêu gọi các chương trình và sự giúp đỡ của càc cấp, các ngành, các đoàn thể, quyết tâm đến tháng 9 - 2010 toàn bộ số hộ trong diện được hỗ trợ sẽ xây được nhà.


Phạm Khánh (Theo Báo Thái Nguyên)

Tin khác