Giá muối đang tương đối ổn định

28/09/2011

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sản xuất muối cả nước tháng 9/2011 ước đạt 14.615 ha (bằng 96,7% so với năm 2010), trong đó, diện tích muối thủ công đạt 11.651 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 2.964 ha.

Sản xuất muối đã bước vào cuối vụ nên lượng muối sản xuất ra không nhiều. Tính đến 20/9 sản lượng muối cả nước ước đạt 755,4 nghìn tấn (bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2010), trong đó: muối sản xuất thủ công ước đạt 589,3 nghìn tấn; muối sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 166 nghìn tấn.
Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất thời điểm 20/9 khoảng trên 216 nghìn tấn (bằng 47,6% so với cùng kỳ năm 2010), trong đó: Miền Bắc tồn khoảng gần 35 nghìn tấn; Miền Trung tồn 55,6 nghìn tấn; Đồng bằng sông Cửu Long 125,6 nghìn tấn.
Nhìn chung giá muối trên cả nước có xu hướng giữ giá, riêng miền Bắc giá muối có nhích lên so với tháng trước. Hiện giá muối đứng ở mức: Miền Bắc từ 900 - 1.300 đ/kg; Nam Trung Bộ: muối sản xuất thủ công từ 500 - 700 đ/kg, muối sản xuất công nghiệp từ 600 - 1000 đ/kg. Đồng bằng sông Cửu Long: muối đen và vàng từ 700 - 1.000 đ/kg, muối trắng từ 900 - 1.700 đ/kg.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=481289


Tin khác