Liên kết “4 nhà” hỗ trợ xây dựng NTM

20/09/2012

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo về “Bài học kinh nghiệm Dự án IFAD Hà Tĩnh (IMPP) trong xây dựng NTM”.

Được sự tài trợ của IFAD, năm 2007 Hà Tĩnh đã triển khai Dự án “Cải thiện sự tham gia thị trường của người nghèo Hà Tĩnh” với gần 100 mô hình, trong đó có 2 mô hình, điển hình là mô hình chăn nuôi lợn theo hình thức HTX và sản xuất rau an toàn tại huyện Can Lộc, góp phần cải thiện thu nhập bền vững cho người nghèo.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Đăng Khoa cho biết: “Sự thành công của mô hình IMPP ở Hà Tĩnh đã thể hiện rõ nét sự liên kết “4 nhà”, mô hình đã giúp nhiều người dân thoát nghèo, nâng cao đời sống, đây là mô hình đang “tiếp sức” cho việc xây dựng NTM”.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác