Phát triển thủy sản theo hướng công nghiệp hóa

07/03/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 333/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020.

Theo đó, phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững, trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; đồng thời tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông, ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Đề án nêu rõ, đến năm 2020 sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 4,5 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 – 5,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 3,5 triệu người.
Trong số sản lượng nuôi trồng, cá tra đạt khoảng 1,5 – 2 triệu tấn, tăng trưởng trung bình 4,8%/năm; cá biển đạt 200.000 tấn, tăng trưởng trung bình 14,9%/năm; tôm càng xanh đạt 60.000 tấn, tăng trưởng trung bình 11,6%/năm…
Đề án sẽ hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, sản xuất, cung ứng giống thủy sản từ Trung ương tới địa phương. Đến năm 2015, cung cấp 100% giống thủy sản cho nhu cầu nuôi; 70% giống các đối tượng nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ, chân trắng, cá tra, tôm càng xanh, rô phi, nhuyễn thể là giống sạch bệnh. Phấn đấu đến 2020, 100% giống các đối tượng nuôi chủ lực là giống chất lượng cao, sạch bệnh…
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế nông thôn
Nguồn: Báo Kinh tế nông thôn – số 10 ngày 07.03.2011

Tin khác