Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường năng lực cho Hội Nông dân

13/05/2011

Ngày 10.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 673/QĐ-TTg về việc “Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

Trực tiếp chủ trì hai nhiệm vụ
Theo Quyết định 673, Hội NDVN sẽ chủ trì, trực tiếp thực hiện việc đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ ND thuộc Hội ND cấp tỉnh và chuyển thành đơn vị sự nghiệp để trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho ND; làm đầu mối tham gia với Bộ LĐTBXH tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ.
Với việc Hội ND được tạo thêm điều kiện hoạt động, hội viên, nông dân sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong sản xuất, kinh doanh.
 
Cụ thể: Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị của 19 Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ ND đã có, đầu tư xây dựng mới các Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ ND thuộc các tỉnh, thành Hội (mỗi năm xây mới 4-5 trung tâm). Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề nông theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng, dạy nghề tại chỗ...) cho hội viên, ND trực tiếp làm ruộng. Tham gia, liên kết dạy nghề và phối hợp đào tạo liên thông giữa các trình độ nghề cho lao động nông thôn...
Về nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hoạt động của Quỹ HTND thuộc Hội NDVN, quyết định nêu rõ: Năm 2011, ngân sách T.Ư hỗ trợ Quỹ HTND T.Ư Hội 300 tỷ đồng. Từ năm 2012-2020, căn cứ vào tình hình cụ thể, mỗi năm ngân sách T.Ư hỗ trợ thêm. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo việc thành lập Quỹ HTND; hàng năm ngân sách địa phương hỗ trợ cho Quỹ HTND các cấp...
Phối hợp thực hiện các chương trình, đề án “tam nông”
Theo Quyết định 673, Hội NDVN phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện các chương trình, đề án trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 7 của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN, ND, NT).
Theo đó, cùng với tiếp tục thực hiện cơ chế hiện hành đối với Hội NDVN theo Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội NDVN hoạt động có hiệu quả; hàng năm, trong từng chương trình, đề án, dự án của Chính phủ liên quan đến NN, ND, NT, các bộ, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm thoả thuận với Hội ND cùng cấp xác định những nhiệm vụ cụ thể để phân bổ và trích lập dự toán giao cho Hội ND cùng cấp thực hiện; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Hội ND.
Theo Quyết định 673, các bộ chủ trì các chương trình, đề án có trách nhiệm phối hợp với Hội ND trích lập dự toán kinh phí chi tiết tương xứng với phần nhiệm vụ của Hội được giao.
Cụ thể, Hội ND phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956; xây dựng và nhân rộng một số mô hình xoá đói giảm nghèo bền vững vùng đặc biệt khó khăn.
Tham gia với Bộ NNPTNT thực hiện các hoạt động khuyến nông; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong NN, NT; xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác sản xuất NN và tiêu thụ nông sản. Tham gia với Bộ Công Thương tiêu thụ nông sản cho ND; tham gia với Bộ TNMT, Bộ NNPTNT thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cho ND thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
Tham gia với Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao hận thức cho cán bộ, hội viên, ND về văn hoá và nhiệm vụ phát triển văn hoá nông thôn; xây dựng và nhân rộng các gia đình văn hoá, thôn, ấp, bản làng văn hoá... Tham gia với Bộ Thông tin- Truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin cho ND...".
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/42755p1c34/tang-cuong-nang-luccho-hoi-nong-dan.htm


Tin khác