Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nông nghiệp là nền tảng để phát triển bền vững

16/09/2011

Ngày 15/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Bộ NN-PTNT về tình hình thực hiện Nghị quyết TƯ 26/NQ-TƯ của BCHTƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện các Bộ, ban, ngành TƯ…

Báo cáo Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, trong 3 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nông nghiệp, nông thôn đã duy trì được tăng trưởng, góp phần ổn định KT-XH. Tổng kim ngạch XK các loại NLTS năm 2010 đạt 19,53 tỷ USD (tăng 3,46 tỷ USD so với năm 2008), riêng 8 tháng đầu năm 2011 đạt 16 tỷ USD. Đã có 6 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD là thủy sản, đồ gỗ, gạo, cao su, cà phê, điều…
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Về triển khai Chương trình Nông thôn mới (NTM), Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo Chương trình thí điểm NTM cấp xã tại 11 xã điểm ở 11 tỉnh, thành phố. Đến nay đã dần dần hình thành “hình hài” của mô hình NTM. Đến tháng 5/2011 tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 84,7% huyện thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, 52% các xã thành lập Ban quản lý cấp xã. Các Bộ, ngành đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong năm 2011, Chính phủ đã bố trí 1.600 tỷ từ nguồn ngân sách TƯ cho chương trình.
 
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá, Nghị quyết 26 là nghị quyết mang tính toàn diện và đầy đủ nhất để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, được dư luận trong và ngoài nước; nhất là cư dân nông thôn tích cực đón nhận. Một số nội dung của Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến rõ rệt, nhất là nội dung phát triển nông nghiệp, giảm nghèo và xây dựng NTM.
 
Tuy vậy, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, việc triển khai Nghị quyết chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân còn chưa đúng và chưa đầy đủ. Nhiều cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống…
 
“Mục tiêu cụ thể đến 2015 là phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả SXNN. Giá trị gia tăng nông lâm thủy sản bình quân 5 năm từ 2,8-3%/năm, tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP cả nước là 17-18%. Hàng năm đào tạo 1 triệu lao động nông thôn, số xã đạt tiêu chuẩn NTM khoảng 20%...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tiếp tục quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, người dân từ TƯ tới địa phương. Có kế hoạch cụ thể hỗ trợ các cơ quan thông tấn, báo chí để nâng cao chất lượng và thời lượng các chuyên mục về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
 
Đồng thời triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM”. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình NTM. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, phát huy sức mạnh các đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn, nhất là Hội Nông dân…
 
Bộ NN-PTNT kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có Chỉ thị đôn đốc các cấp ủy, các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện NQ 26. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đảm bảo nguồn vốn ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 5 năm sau gấp 2 lần 5 năm trước (không kể trượt giá).
 
Đề nghị Ban Bí thư tổng kết Chương trình thí điểm NTM trong năm 2011 và giao Chính phủ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ 11 xã điểm để các xã sớm đạt chuẩn (19 tiêu chí) và tiếp tục nâng cao, làm hình mẫu để cán bộ và người dân cả nước tin tưởng và học tập làm theo.
 
Sau khi nghe báo cáo của Bộ NN-PTNT và ý kiến của một số ban, ngành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Nghị quyết 26 là nghị quyết đặc biệt quan trọng, toàn diện và đồng bộ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua 3 năm triển khai nghị quyết đã đạt kết quả quan trọng, được người dân hồ hởi đón nhận.
 
“Tuy nhiên xây dựng NTM không thể nóng vội và triển khai đồng loạt được. Các địa phương ra quân phát động phong trào là tốt, nhưng có tâm lý muốn xây dựng nhanh để đạt đủ tiêu chí là không ổn.
 
Về quy hoạch NTM, tôi thấy vừa qua nhiều địa phương làm chưa tốt, chất lượng quy hoạch chưa cao. Quy hoạch phải phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Về đào tạo nghề nông thôn, không nên đào tạo theo kiểu phát sách vở mà phải cầm tay chỉ việc. Về công tác tuyên truyền, phải tuyên truyền thật đơn giản để dân dễ hiểu. Việc hỗ trợ đời sống của người dân phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước…”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
“Tôi tán thành các kiến nghị của Bộ NN-PTNT, đặc biệt là đề xuất tăng vốn ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 5 năm sau gấp 2 lần 5 năm trước. Tôi cho rằng vốn đầu tư lĩnh vực này phải tăng ít nhất gấp 2 lần. Báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ NN-PTNT khá toàn diện, đầy đủ; đề nghị Bộ sớm hoàn chỉnh báo cáo chung gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề này”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Nghị quyết 26 là nghị quyết đặc biệt quan trọng và toàn diện nhất về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua 3 năm triển khai nghị quyết cho thấy SXNN đã có bước tiến vượt bậc. Như các đồng chí báo cáo năm 2011 sản lượng lương thực có thể tới 41 triệu tấn là con số nước ta chưa bao giờ đạt được. 8 tháng đầu năm XK gạo đạt 5,4 triệu tấn và hàng loạt sản phẩm nông nghiệp khác đều có con số ấn tượng, đó là những thành tích đáng tự hào của ngành NN-PTNT. Nông nghiệp là nền tảng để phát triển KT-XK bền vững.
 
“Xây dựng NTM đã trở thành phong trào với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tôi biểu dương Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân các cấp đã vận động toàn dân tích cực hưởng ứng Chương trình NTM. Thời gian tới phải triển khai quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân nhận thức sâu hơn vấn đề này. Tôi đề nghị Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện, ban hành các chương trình, đề án NTM còn lại; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các chương trình, đề án đã triển khai; đồng thời sơ kết các xã điểm NTM do TƯ chọn”, Tổng Bí thư chỉ đạo.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý quy hoạch NTM ở cấp xã phải theo quy hoạch chung, không làm kiểu tự phát sẽ phá vỡ quy hoạch. Trong xây dựng NTM cần tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm; phát triển tiểu thủ công nghiệp phải chú ý về môi trường; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn…
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/1/1/83850/Default.aspx


Tin khác