Hỗ trợ nông dân làm ăn lớn

04/05/2012

Hội Nông dân (ND) huyện Ứng Hoà (Hà Nội) là một trong những đơn vị rất chú trọng công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn liền với nhu cầu thiết thực của hội viên, ND.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội thể hiện rõ nét nhất qua việc chỉ đạo thực hiện phong trào ND thi đua SXKD giỏi. Năm 2011, trên địa bàn huyện đã có 17.800 hộ đăng ký phấn đấu trở thành ND SXKD giỏi. Qua bình xét cuối năm gần 11.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi 4 cấp, vượt 137,5% so với kế hoạch thành phố giao, trong đó cấp T.Ư có 4 hộ, cấp thành phố có 74 hộ.
Anh Tạ Văn Thắng (trái), xã Hoà Lâm thành công với mô hình nuôi thuỷ sản kết hợp nuôi vịt bầu cánh trắng và ấp trứng bán giống.
Nhằm hỗ trợ phong trào ND SXKD giỏi phát triển cả về lượng và chất, Hội ND huyện đã tích cực tham gia và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, ND; mở hàng chục lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, may mặc, nghề truyền thống gắn với tạo việc làm tại chỗ.
Bên cạnh việc vận động hội viên, đơn vị, tổ chức tích cực tham gia xây dựng quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ ND, Hội ND huyện đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân của thành phố uỷ thác cho hội viên phát triển sản xuất.
Nhằm giúp hội viên có nguồn vật tư ổn định, giá hợp lý, Hội đã phối hợp với HTX Công nghiệp Giải Phóng giúp ND mua trả chậm hàng trăm tấn phân bón, tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phân bón hiệu quả, đúng cách. Hiện, trên địa bàn huyện đã hình thành nên các vùng chuyển đổi với quy mô chăn nuôi gia súc, thuỷ sản hàng hoá như xã Hoà Lâm, Phương Tú...
Ông Nguyễn Hữu Nhỉn- Chủ tịch Hội ND huyện Ứng Hoà cho biết: “Bên cạnh sự tích cực, chủ động của các cấp Hội, đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt thì việc chỉ đạo phong trào ND có được những kết quả tích cực là nhờ tranh thủ được chủ trương, chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp với các cấp chính quyền. Thêm vào đó, những năm qua, Hội ND thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực để Hội ND huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả...”.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/86775p1c34/ho-tro-nong-dan-lam-an-lon.htm


Tin khác