THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ IN ẤN TÀI LIỆU HỘI THẢO

22/05/2013

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” từ nguồn vốn viện trợ của Đan Mạch, Trung tâm Thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dự kiến tổ chức Hội thảo: Bức tranh Nông thôn, Nông dân Việt Nam nhìn từ cuộc điều tra Tiếp cận Nguồn lực hộ gia đình”.

 
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
-------*******-------

                                Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ IN ẤN TÀI LIỆU HỘI THẢO
 
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” từ nguồn vốn viện trợ của Đan Mạch, Trung tâm Thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dự kiến tổ chức Hội thảo: Bức tranh Nông thôn, Nông dân Việt Nam nhìn từ cuộc điều tra Tiếp cận Nguồn lực hộ gia đình” thuộc hoat động 1.5: Hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu nông hộ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT cho mục đích chính sách. Dự kiến hội thảo sẽ đươc tổ chức vào ngày 27/6/2013 tại khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Để thiết kế và in ấn các tài liệu phục vụ hội thảo trên bao gồm: Thư mời; Biển tên đại biểu; bìa dán cặp file tài liệu và 04 cuốn báo cáo nghiên cứu từ kết quả điều tra nông hộ năm 2008-2010. Trung tâm Thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT có nhu cầu tìm một đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn các tài liệu trên cho Hội thảo. Yêu cầu chi tiết xin vui lòng xem Phụ lục đính kèm.
Hạn chót nhận báo giá là ngày 30/5/2013. Mọi chi tiết xin liên hệ:
         Lê Thị Kim Chung
       Trung tâm Thông tin PTNNNT
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153 
 
 
 
Phụ lục
 
Trung tâm Thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT trân trọng kính mời các đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Thiết kế và in ấn các tài liệu cho Hội thảo gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:
 

TT
Tên hàng hóa
Đặc tính kỹ thuật
ĐVT
SL
I
In ấn các báo cáo nghiên cứu từ kết quả điều tra nông hộ năm 2008 – 2010
 
 
 
 
1
Hiệu quả của tín dụng trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
- Kích thước: 16 x 24, 60 trang cả bìa
- Bìa: In 04 màu 01 mặt, giấy C230 gms.
- Ruột: In 02 màu 02 mặt, giấy C 120 gms 
- Gia công: Bìa cán bóng, keo gáy , xén thành phẩm
 
Cuốn
50
2
Tiếp cận đất đai: Giao dịch thị trường và phi thị trường ở nông thôn Việt Nam
- Kích thước: 16 x 24, 60 trang cả bìa
- Bìa: In 04 màu 01 mặt, giấy C230 gms.
- Ruột: In 02 màu 02 mặt, giấy C 120 gms 
- Gia công: Bìa cán bóng, keo gáy , xén thành phẩm.
Cuốn
50
3
Các cú sốc thu nhập và chiến lược đối phó rủi ro của hộ gia đình: Vai trò của bảo hiểm chính thức tại nông thôn Việt Nam
 
- Kích thước: 16 x 24, 84 trang cả bìa
- Bìa: In 04 màu 01 mặt, giấy C230 gms.
- Ruột: In 02 màu 02 mặt, giấy C 120 gms 
- Gia công: Bìa cán bóng, keo gáy , xén thành phẩm.
Cuốn
50
4
Khó khăn khi tham gia thị trường trong nông nghiệp ở Việt Nam
 
- Kích thước: 16 x 24, 116 trang cả bìa
- Bìa: In 04 màu 01 mặt, giấy C230 gms.
- Ruột: In 02 màu 02 mặt, giấy C 120 gms 
- Gia công: Bìa cán bóng, keo gáy , xén thành phẩm
Cuốn
50
II
Thiết kế và in ấn các tài liệu
 
 
 
 
1
Thư mời
 
KT: 16x24
In 4 mầu 2 mặt
Loại giấy: C230 gms
Chiếc
200
2
Biển tên đại biểu
KT: 8x12
In 4 mầu 1 mặt
Loại giấy: C230 gms
Chiếc
150
3
Bìa dán cặp file đựng tài liệu hội thảo
 
KT: 21x29.7
In 4 mầu 1 mặt
Loại giấy: C230 gms
Chiếc
150

 

Tin khác