Vấn đề khó khăn trong chương trình thu mua 1 triệu tấn lúa gạo tạm trữ

12/07/2010

AGROINFO - Từ ngày 10/7, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) bắt đầu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo với giá mua thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết: Việc thu mua tạm trữ 1 triệu tấm gạo sẽ được giao cho 48 doanh nghiệp có hệ thống kho lưu trữ thực hiện trên cơ sở thu mua đến tận các địa phương. Nhưng vấn đề VFA gặp phải ở đây là khó có thể bắt buộc các doanh nghiệp mua lúa gạo theo giá thành sản xuất cộng với mức lãi 30% cho nông dân. Bởi trong vụ lúa hè thu vừa qua, nông dân các tỉnh ĐBSCL chủ yếu gieo trồng bằng giống lúa cho năng suất thấp như IR 504 nên có lượng tấm từ 25-30%.

Quyết định số 993/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong chương trình mua 1 triệu tấn gạo dự trữ: Các doanh nghiệp mua lúa gạo theo giá trị trường và được hỗ trợ lãi suất 100%. Tuy nhiên quyết định này không đề cập đến mức giá thu mua thế nào để đảm bảo cho người trồng lúa có lãi 30%. Chính vì vậy một số đại biểu ở các tỉnh ĐBSCL có ý kiến, họ không biết phải xác định giá mua như thế như thế nào? Vì hiện giá thành sản xuất lúa hè thu giao động trung bình từ 2.900 đồng/kg đến 3.300 đồng/kg, cho nên nếu muốn người nông dân có lãi 30% thì giá thu mua phải cao hơn 4.000 đồng/kg.

Phạm Khánh


Tin khác