IPSARD – VITV: Đối thoại “Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn”

15/07/2010

AGROINFO và VITV đã phối hợp thực hiện đối thoại bàn tròn với chủ đề “Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn”…

Các khách mời tham dự cuộc đối thoại này là: TS Lê Đức Thịnh, Trưởng Bộ môn Thể chế (thuộc IPSARD); PGS.TS Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo (CIEM); ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm HTX Trang trại Sóc Sơn.

TS Lê Đức Thịnh

Một thực tế hiện nay là số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn ít, số lượng doanh nghiệp đầu tư có lãi lại càng ít hơn. Tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả các lĩnh vực vào nông nghiệp nông thôn ngày càng ít so với tổng vốn đầu tư xã hội. Trong khi đó, nông nghiệp, nông thôn lại là một thế mạnh truyền thống của Việt Nam, có nhiều tiềm năng to lớn…

PGS.TS Nguyễn Đình Tài

Vậy đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, cần giải pháp như thế nào để xúc đẩy quá trình đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước…?

Ông Nguyễn Văn Phúc

Những vấn đề thời sự nêu trên đã được các chuyên gia, khách mời đối thoại thẳng thắn để tìm cách tháo gỡ…

Bàn tròn đối thoại "Đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn"

Bàn tròn đối thoại là một trong những hoạt động Đối thoại chính sách mà AGROINFO phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện.

AGROINFO


Tin khác