Sản xuất chăn nuôi đang dần ổn định

10/06/2011

Bộ NN&PTNT cho biết, tình hình chăn nuôi trên cả nước đang đi vào ổn định khôi phục lại sau thiên tai và dịch bệnh. Xu hướng chăn nuôi trang trại, quy mô công nghiệp, công nghệ cao đang được quan tâm, chăn nuôi nông hộ giảm dần.

Cụ thể, hiện, chăn nuôi bò sữa không có biến động lớn do giá sữa ổn định, người chăn nuôi có lãi nên đầu tư nhiều hơn. Trong khi đó, đàn trâu, đàn bò thịt và cày kéo giảm do chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, dịch bệnh kết hợp với diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp; trong quá trình cơ giới hoá, máy cày đã dần thay thế sức kéo trâu, bò trong khâu làm đất.
Về chăn nuôi lợn, do giá thịt lợn tăng cao nên chăn nuôi lợn cũng đang dần đi vào ổn định hơn trước. Tuy nhiên, hiện người nuôi vẫn chưa mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô đàn lợn.
Đối với chăn nuôi gia cầm, hiện đang có chiều hướng tăng nhẹ do dịch cúm gia cầm đã được
khống chế, hơn nữa do đặc điểm của đàn gia cầm có thời gian nuôi ngắn đã cho sản phẩm xuất chuồng nên việc khôi phục và phát triển đàn có thuận lợi hơn, giá bán cũng được cải thiện. Hiện nhiều trang trại và các hộ chăn nuôi gia đình đã mở rộng quy mô và tập trung phát triển chăn nuôi dẫn đến đàn gia cầm trong thời gian gần đây.
Được biết, ngành chăn nuôi đã đặt mục tiêu trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng đạt 7,5 – 8% so với năm 2010, đưa tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên 30 – 32%. Trong đó, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 4,3 triệu tấn, tăng 6,5%; sản lượng trứng hơn 6,5 tỷ quả, tăng 9,5%; sản lượng sữa 330 ngàn tấn, tăng 10%; sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt 12 triệu tấn, tăng 11,1%...
Để thực hiện được mục tiêu phát triển chăn nuôi năm 2011 và những năm tiếp theo, Cục Chăn nuôi đang tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; chỉ đạo việc quy hoạch phát triển chăn nuôi theo các vùng sinh thái và theo sản phẩm chăn nuôi trên phạm vi cả nước; thực hiện tốt chương trình vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bền vững, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm....
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463401


Tin khác