Tổng quan nhanh toàn cầu của Oryza

15/09/2011

Thị trường toàn cầu bị tác động như thế nào khi Ấn Độ xuất khẩu 2 hoặc 3 triệu tấn gạo? Làm thế nào để ý thức xuất khẩu gạo của Ấn Độ dừng lại, nhất là gạo Chicago tại Reversal?

Cui cùng, do áp lc ca các tiu bang đang “chết đui” vì go,các B trưởng n Độđã hp tha lun và quyết định: n Độ s cho phép xut khu 2 triu tn go non-basmati ngay lp tc. Xut khu sđược ngng li sau khi vic xut khu 2 triu tn go được thc hin. Làm thế nào để thc tế công vic? Khi các nhà xut khu go thc hin bán hàng nhưng go không được vn chuyn? Chúng tôi nghi ng chính phn Độ s chp nhn tt c doanh s bán hàng, nơi các nhà xut khu cho thy li ích hp pháp t tín dng ca đối tác nước ngoài như xut khu 2 triu tn go.
 
Ngoài ra, còn có vn đề gì s xy ra khi s lượng go đã được phê duyt và phân bđến 82 nhà xut khu go ca n Độ trong khi chđợi? Tòa án ti cao Delhi không th can thip vào quyết định đãđược đưa ra vì vn đề đánh bom và nghĩa v thc hin cn được tòa án thông qua vào ngày 20/09 ti. Nếu Tòa án d b lnh cm không xut khu go thì n Độ s xut khu tng cng 3 triu tn.
 
Trong cuc hp, các B trưởng n Độđã tho lun v phân b 5 triu tn xut khu trong tng s go hin có và quyết định tng bước da trên kh năng xut khu, giá c toàn cu, áp lc lưu tr ti địa phương và nhng cơn mưa ti n Độ chưa chm dt.
 
Nhng thông tin không tt đến vi các nhà đầu cơ, nhng người sđược mua go Chicago trong tương lai, các tin tc ca n Độ cho hay: gía go đã gim khong 15$/tn trước khi phc hi nh lên mc 394$ mi tn ca các hp đồng trong tháng 11, giam khong 7$ mi tn. Mc dù quan đim ca nông dân sn xut go M cho rng như vy là khá khi nhìn vào li ha ca chính ph Thái Lan “s tr 500$/1 tn go thô bt đầu t 07/10/1011".
 
Chúng ta có th tưởng tượng được nhng tin tc tn D s không phù hp vi các quan chc ca Thái Lan vì go xay xát và xut khu ca Thái Lan được tính trên li nhun thanh toán t v trí xut khu go ca hđã được xây dng, nht là nhng tháng gn đây, chương trình mua go ca chính ph Thái lan được bt đầu. Thanh lý hay gili? Và thanh lý cho ai? Các khách hàng như Nigeria và Nam Phi đang nóng lòng chđợi xem gía go đồ ca n Độ s như thế nào? Chính phn Độ cho biết s có 1 triu tn go đồ xut khu. Có ít nht mt vài tháng đi bán hàng ti Thái Lan.
 
Đến sang hôm nay, trước khi go xut khu n Độ được lưu thông. Thái Lan đã cung cp go Thái 100% vi giá 620$/tn, trong khi Vit Nam gim giá phn nào go xut khu 545$/tn, gim 5$/1 tn/1 ngày. Go đồ Thái Lan B 100% giá 640$/tn, n Độ s gim 50$ -100$/tn khi vào Thái Lan. Go đồ Pakistan có giá 520$/tn và được gii hn trong ti có sn.
 
Nhìn chung, giá go xay ca Vit Nam không thay đổi, tùy thuc vào s gim gía ca Thái Lan. Nếu không, vi rt nhiu tin tc v nhng gì đang din ra bun t như vy s có rt ít các động thái mi. V vn đề ca nhng điu đang xy ra, Iraq đã cho ra đời mt hình thc thu go mi mà Nam M s c gng tích tđất đai. Các nhà máy go Nam M vn hot động tt vi các doanh nghip ca Iraq. Các nhà máy go ti Argentina và Uruguay ch yếu bán ra trong tháng Chín - tháng Mười và mt s vào đầu tháng mười mt.
 
Indonesia thc hin mt s hot động để c gng có được bo him trươc năm 2012 và đàm phán vi Pakistan vào tun ti. Indonesia cũng đã liên h vi chính phn Độ.
 
Trong thi gian ti, giao dch go ti Trung Quc khong 0,4% bng tin địa phương, nhưng ch gim khong 0,03% tc là khong 390$ mi tn nhưng nâng cao đồng nhân dân t so vi đô la M. Tương lai go Nht Bn cũng gim 0,5% so vi tin địa phương nhưng đã gim 0,8% khi chuyn đổi đồng Yên sang Đô la M. Vào tháng 1, các hp đồng s dng li mc tương đương khong 3,279$/tn. Brazil ch s giá go tăng nh khong $ 279 cho mi tn. Nhìn li so vi tháng trước ch s này gim khong 2,5% nhưng gim khong 6% khi chuyn đổi thành Đô la Mđồng Đô la Mđã tăng.
 
Ti M, v lúa đang vào k thu hoach. Không có áp lc thu hoch như nhiu năm khi được trng chm ch. Thu hoch đang tiến tri, loi b kch bn “phi di chuyn go vi bt c giá nào”. Go đang được đi sâu vào lưu tr và có kh năng tr li khi nông dân vn không có động lc khi bán. Và người mua s chn mt trong hai cách đó. Ch có người mua ln mi được 2 HTX ti Arkansas trao quyn và nghĩa v, xem ai là người đi đầu khi được h trđể có th dng mua hoàn toàn. Tương lai, go Chicago cn có giá thu tt nht, thu hút s lúa go còn li khong 100 biên lai, nâng tng s biên li lên 3650 (khong 331.000 tn).
 
Ti th trường bên ngoài, giá ngô đã b phá v do các h tr, gim 1,73% khi đóng ca giao dch. Giá lúa m cũng đã nhn được các mc h tr. Chúng ta hãy xem các loi ngũ cc ca Hoa K có giđược giá hay không? Snh hưởng ca thi tiết ti cây trng đã không còn, chúng ta bàn ti chuyn phá v các nhu cu cây trng còn li. Đồng Euro đã phá v giá thông qua h tr ch yếu mc $ 1,40 và kéo xung thô vi nó. Ch s th trường chng khoán M cũng thp hơn. Chđề ca bn tin th trường tài chính hôm nay là “tht vng” - bài phát biu (Ch tch FedHoa K, ngân hàng trung ương M) Ben Bernanke, trong đó Bernanke đã nói v ri ro đối vi nn kinh tế có tăng nhưng không đưa ra bt k gi ý như nhng gì cho M. Ngân hàng Trung ương có th làm th trường đang chun Fed M ni lng định lượng hơn (có nghĩa là in đô la nhiu hơn là lm phát và có kh năng tăng cường các mt hàng trong đó có go) nhưng tùy chn ca FED được gii hn và như biu đồ ngày nay cho thy. Vi khon n ca Mđã mc k lc, phòng cho vn động là khá hn chế. Bernanke hoãn li bt k "quyết định" cuc hp tiếp theo ca Fed vào cui tháng này.
 
Tin tc được đưa bi Oryza vào tháng 08/2011
 

Tin khác