Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

03/10/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đầu tháng 10/2011, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm vào tuần đầu tháng 10/2011.

Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung triển khai kế hoạch phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT.
Bộ NN&PTNT sẽ đánh giá, chỉ định các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của phòng kiểm nghiệm đã được chỉ định.
Cùng với đó, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các địa phương đề xuất cơ chế, chính sách phát động người dân tố giác các vụ việc vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản…
Các đoàn kiểm tra cùng với địa phương sẽ tập trung kiểm tra các sản phẩm quan trọng như: sản phẩm nông thủy sản, sản phẩm vật tư nông nghiệp thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật tại đồng bằng sông Cửu Long; phân bón tại Tây Nguyên; thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương, Đồng Nai....
Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai quản lý thực phẩm theo chuỗi đối với sản phẩm rau, thịt.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=481978


Tin khác