Thái Nguyên: Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

11/08/2010

AGROINFO - Ngày 10-8-2010, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh ra đời nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về vốn cho các HTX, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt mục tiêu "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế HTX là đơn vị tài chính Nhà nước trực thuộc Liên minh HTX tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; với số vốn điều lệ ban đầu (do ngân sách Nhà nước cấp) là 5 tỷ đồng.

 

Quỹ có nhiệm vụ: Tiếp nhận nguồn vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước cấp, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để cho vay ưu đãi, tạo điều kiện giúp cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển. Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác nhằm huy động vốn cho Quỹ. Huy động vốn đóng góp tự nguyện từ kinh tế hợp tác, HTX, xã viên HTX và thành viên thuộc kinh tế hợp tác để cho vay vốn.

 

Đối tượng được vay vốn của Quỹ là các xã viên HTX, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh. Lãi suất cho vay bằng 70% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm cho vay (đối với nguồn vốn ngân sách) và lãi suất thỏa thuận trên cơ sở quy định của Ngân hàng Nhà nước (đối với các nguồn vốn huy động).

 

Tại lễ ra mắt, trước sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện của Quỹ đã ký hợp đồng cho vay đối với hai khách hàng đầu tiên.


Phạm Khánh (Theo Báo Thái Nguyên)

Tin khác