Gia hạn Dự án "Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam"

13/08/2010

AGROINFO - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn Hiệp định viện trợ trong khuôn khổ Dự án "Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam", vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), đến hết ngày 31/12/2010.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có kế hoạch chi tiết để thực hiện Hiệp định viện trợ trong thời gian gia hạn, bảo đảm tiến độ giải ngân và đạt được các mục tiêu của dự án.

Được biết, Dự án "Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam" có các mục tiêu ưu tiên là quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế của người dân sinh sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng và gia tăng đóng góp của ngành Lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân.


Phạm Khánh (Theo Chinhphu.vn)

Tin khác