Tiếp tục giới thiệu Thông tư liên tịch số 26

29/06/2011

Mới đây, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch và giới thiệu Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT hướng dẫn thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Đăng Khoa chỉ đạo tại Hội nghị
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM  và lãnh đạo 25 tỉnh thuộc miền Trung - Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Trước đó, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã giới thiệu Thông tư liên tịch số 26 cho các tỉnh phía Bắc tại Thái Bình.
Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; có ý nghĩa toàn diện mang tính nhân văn sâu sắc. Sau 1 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay đã có 100% số tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, đã thành lập xong Văn phòng điều phối giúp việc Ban chỉ đạo; 38/63 tỉnh thành đã phê duyệt kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiều nội dung xây dưng NTM…Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra cơ sở cho thấy, đại bộ phận cán bộ các cấp và người dân nông thôn chưa hiểu đầy đủ về các nội dung xây dựng NTM; nhiều vướng mắc trong công tác quy hoạch ở cơ sở mà đây là yếu tố quyết định sự thành bại trong công cuộc xây dựng NTM.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-KTĐT-TC hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, trong đó có 5 chương, 20 điều. Cụ thể như sau: Quy định chung về phạm vi, đối vượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện; tổ chức triển khai các nội dung chương trình, trong đó có các bước xây dựng NTM, quản lý thực hiện, thông tin tuyên truyền, khảo sát đánh giá thực hiện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; cơ chế quản lý, nguồn vốn, phân bố và sử dụng nguồn vốn đầu tư; tổ chức thực hiện, trong đó có trách nhiệm các Bộ, UBND các cấp…
Tiếp đó Hội nghị nghe báo cáo kinh nghiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Thái Bình; đây là những địa phương dẫn đầu trong công cuộc xây dựng NTM của cả nước. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Các Bộ cần đưa ra quy hoạch chung; đơn giá cho quy hoạch; tăng cường đào tạo nguồn lực cho cán bộ, nhân dân ở cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền NTM, tăng cường thêm lãnh đạo là Phó Piám đốc Sở NN - PTNT chuyên phụ trách việc NTM…
Sau khi nghe các lãnh đạo các tỉnh, sở, ban, ngành tham gia đóng góp ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa kết luận: Sẽ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn hoàn thiện hơn và có bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp nhằm giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Yêu cầu các tỉnh, ngành, sau hội nghị này phải tập trung làm những nhiệm vụ sau: Nhanh chóng thành lập Ban điều phối; củng cố bộ máy quản lý các cấp; thực hiện quy hoạch; hoàn thiện đề án; lập, phê duyệt dự án xây dựng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền NTM tại địa phương; vận động toàn dân đoàn kết, hiến đất xây dựng NTM; Mỗi địa phương cần đầu tư ưu tiên xã điểm, nhanh chóng hoàn thành và rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.
Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/135/135/135/80419/Default.aspx


Tin khác