Quảng Nam: Liên hiệp Hợp tác xã mở lối đi mới cho kinh tế nông nghiệp-nông thôn

22/04/2011

Để hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, 22 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động tốt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hợp lại để thành lập Liên hiệp HTX Thương Mại & Đầu tư Quảng Nam . Đây là Liên hiệp HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng, nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất tập trung và góp phần giải quyết những vướng mắc của nông dân khi cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Ông Trần Văn Bản, Phó giám đốc Liên hiệp Thương mại & Đầu tư Quảng Nam cho biết, việc thành lập Liên hiệp này xuất phát từ thực tiễn của tình hình kinh tế nông thôn Quảng Nam. Chính vì vậy, những hoạt động của Liên hiệp luôn phải gắn liền với lợi ích của mỗi thành viên, từ đó mới hướng tới lợi ích chung của tập thể. Liên hiệp ra đời là để góp phần cùng tỉnh nhà giải quyết những khó khăn hiện tại đối với hộ nông dân thông qua hoạt động của HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp. Đồng thời, khi ra đời, Liên hiệp cũng sẽ góp phần làm bình ổn giá thị trường phân bón, trang thiết bị các loại, có thể cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng và có tính ổn định cao cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 80% dân số sống ở nông thôn và chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nền nông nghiệp Quảng Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất manh mún, quảng canh, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung; số lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản chưa đủ sức cạnh tranh trong điều kiện nền kinh tế hội nhập. Các HTX nông nghiệp tuy nhiều nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người nông dân trên địa bàn.
Từ thực tế đó, Liên hiệp HTX Thương mại & Đầu tư Quảng Nam ra đời được ví như mở một lối đi mới cho nền kinh tế nông nghiệp-nông thôn của Quảng Nam. Với 1,6 tỷ vốn góp của các thành viên, Liên hiệp sẽ đồng hành cùng người nông dân trong mọi thời điểm, hỗ trợ, thúc đẩy và cùng chia sẻ rủi ro. Đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động kinh doanh tốt nhất từ cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, con vật nuôi,… đến tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm, chuyển giao ứng dụng đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, trở thành chỗ dựa tin cậy của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Liên hiệp đặt ra mục tiêu góp phần giải quyết những khó khăn hiện nay đối với hộ nông dân thông qua các hoạt động của các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp; cung ứng các loại phân bón, giống cây, giống con, các trang thiết bị, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng và con vật nuôi. Liên hiệp cũng tham gia tiêu thụ và chế biến nông sản thực phẩm, chuyển giao ứng dụng, đổi mới công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập hộ nông dân, gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa giúp người nông dân yên tâm sản xuất./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản
 

Tin khác