Kiến nghị lập Ban Điều phối quốc gia chè Việt Nam

08/08/2011

Bộ Công Thương lại vừa có kiến nghị thành lập Ban Điều phối quốc gia chè Việt Nam.

Ban Điều phối quốc gia chè Việt Nam nếu được ra đời sẽ giúp nâng cao hiệu quả của công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách; theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến giá cả, điều hành hoạt động xuất khẩu chè để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/53123p1c25/kien-nghi-lap-ban-dieu-phoi-quoc-gia-che-viet-nam.htm


Tin khác