Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2011

20/06/2011

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tổ chức Hội thảo triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2011.

Tham dự Hội thảo có: nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp; Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc tại Việt Nam; Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp; Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế…
Ở Việt Nam, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế với hơn 20% GDP và 28% kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2010. Điểm đáng chú ý, trong hoạt động xuất nhập khẩu, luôn ở mức xuất siêu. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy được hết những tiềm năng và thế mạnh vốn có, trong đó nguyên nhân lớn nhất là những yếu kém trong công tác dự báo và phân tích thị trường. Để giải quyết vấn đề còn tồn tại trên, Hội thảo tập trung thảo luận vào ba ngành hàng quan trọng là chăn nuôi, thủy sản và gạo. Các ý kiến cho rằng, gạo và chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực quốc gia và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân. Ngành thủy sản hiện đóng vai trò đầu tàu trong xuất khẩu nông lâm thủy sản nói riêng và xuất khẩu của cả nước nói chung.
Nền nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn và thách thức như tái cấu trúc kinh tế, lạm phát cao, suy giảm tăng trưởng kinh tế cùng với chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ, sự bất ổn của thị trường nông sản quốc tế, nguy cơ khủng hoảng lương thực, biến đối khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, ảnh hưởng tiêu cực của tăng giá đầu vào đến sinh kế của nông dân. Trước bối cảnh đó, các tham luận đã tập trung vào các nội dung: cung cấp thông tin về tổng quan ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2010 và tổng quan thị trường thế giới nói chung; cung cấp các phân tích thị trường và triển vọng thị trường cho các ngành hàng chủ chốt năm 2011; cập nhật thông tin về chiến lược, chính sách và các chương trình phát triển của ba ngành hàng chăn nuôi, thủy sản và gạo; kết nối giữa các nhóm tác nhân: nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các tổ chức/cá nhân tham gia trong chuỗi ngành hàng nông sản. Những khuyến nghị về chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và giá trị cao của Việt Nam trong những năm sắp tới cũng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Tin khác