66,7% hộ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La được giao đất sản xuất nông nghiệp

21/06/2011

Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn La-Lai Châu cho biết, hiện đã có 13.599 hộ, chiếm 66,7% số hộ đã di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La được giao 22.675ha đất sản xuất nông nghiệp.

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao đất sản xuất cho các hộ còn lại; đồng thời triển khai các công tác khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông-lâm nghiệp; hướng dẫn lập phương án sản xuất cho các hộ tái định cư và cán bộ chủ chốt của các bản. Bên cạnh đó, thống kê nguyện vọng và chuẩn bị nội dung đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ tái định cư phi nông nghiệp.
Cụ thể, đến tháng 6/2011, toàn tỉnh Sơn La đã giao đất sản xuất nông nghiệp cho 6.777 hộ, đạt 69% với diện tích trên 10.816ha, bình quân 1,6ha/hộ tái định cư. Đánh giá của UBND tỉnh Sơn La cho thấy công tác hướng dẫn sản xuất, chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân chưa được triển khai sâu rộng. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án sản xuất để giải ngân tiền hỗ trợ sản xuất cho các hộ tái định cư, đảm bảo các hộ có đất sản xuất và được hỗ trợ sản xuất kịp thời vụ. Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn phát triển sản xuất ở các khu, điểm tái định cư, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; từng bước chuyển đổi nhận thức để định hướng cho nhân dân sản xuất kinh doanh theo đúng quy hoạch các loại cây con có giá trị kinh tế, phù hợp với kinh tế vùng. Tỉnh cũng tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cho các hộ tái định cư; hướng dẫn các huyện, thành phố khai hoang, xây dựng đồng ruộng đảm bảo đủ diện tích sản xuất và thâm canh tăng vụ.
Hiện nay, tỉnh Sơn La đang tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ các dự án hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư để triển khai công tác quyết toán, vì vậy nhu cầu vốn từ nay đến hết năm 2011 còn rất lớn, đặc biệt là vốn bồi thường bù chênh lệch về đất, vốn hỗ trợ sản xuất, vốn bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân di chuyển tạm. Tổng nhu cầu vốn cần bổ sung cho công tác này là 1.000 tỷ đồng.
Đối với tỉnh Lai Châu, hiện cũng đã giao đất sản xuất nông nghiệp cho 1.746 hộ với trên 3.304ha. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai xong việc lập các phương án sản xuất và hỗ trợ sản xuất, tập trung vào các loài vật nuôi, cây trồng chủ đạo như trâu, bò, lợn, gà và trồng cỏ VA06 theo mô hình kinh tế hộ gia đình. Tỉnh còn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Phong Thổ tổ chức 3 lớp tập huấn cho 148 hộ áp dụng mô hình chăn nuôi trâu, bò và 1 lớp cho 31 hộ áp dụng mô hình chăn nuôi lợn; trong đó mô hình chăn nuôi trâu, bò được hỗ trợ 19,3 triệu đồng, mô hình chăn nuôi lợn mức hỗ trợ là 4,4 triệu đồng/mô hình. Sau khi được tập huấn, các mô hình sản xuất đã phát huy hiệu quả giúp người dân tái định cư dần cải thiện đời sống./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=464808


Tin khác