Phấn đấu đến năm 2015 nâng cao độ che phủ rừng lên 42- 43%

21/06/2011

Bộ NN&PTNT vừa cho biết, trong giai đoạn từ 1998-2010, cả nước đã trồng mới hơn 2,45 triệu hécta rừng. Trong đó, độ che phủ rừng tăng qua các năm, từ 32% năm 1998 lên 37,1% năm 2005, và năm 2010 lên 39,5%. Dự kiến, từ nay đến 2015, sẽ nâng cao độ che phủ rừng đạt 42- 43%.

Trong thời gian qua, công tác trồng rừng và bảo vệ rừng đã được triển khai mạnh mẽ trên khắp cả nước. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, đến nay cả nước đã trồng hơn 2,45 triệu ha rừng (đạt 49%). Nếu tính cả diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên là 1,28 triệu ha, hiện tổng diện tích gây rừng trên cả nước mới đạt trên 3,73 triệu ha (đạt 74,6% dự án).
Được biết, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước phải trồng mới 450.000ha. Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 5 năm tới 2011-2015 là trên 24.800 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách 9.100 tỷ đồng, còn lại là vốn vay và các nguồn vốn khác.
Để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ che phủ rừng, trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ, phát triển rừng trong mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, cần tăng cường quản lý nhà nước, phân công tổ chức bảo vệ rừng, gắn việc trồng rừng với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương…
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Tin khác