Vĩnh Long đầu tư nâng cao chất lượng lúa hàng hóa phục vụ chế biến gạo xuất khẩu

23/06/2011

Ngành Nông nghiệp Vĩnh Long đã triển khai dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống nhân giống và hỗ trợ sản xuất giống lúa nguyên chủng giai đoạn 2011-2015", tổng kinh phí là 9,8 tỷ đồng, trong đó cùng với nguồn vốn ngân sách đầu tư trên 3,4 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng của dân trên 6,4 tỷ đồng phục vụ vùng lúa chất lượng cao cung ứng cho chế biến gạo xuất khẩu.

Dự án được triển khai tại các câu lạc bộ, Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và nông dân có kinh nghiệm, có đủ điều kiện sản xuất lúa giống nguyên chủng của 7 huyện, quy mô đầu tư của dự án là sản xuất 325 ha giống lúa nguyên chủng trong đó vụ Thu đông năm 2011 hỗ trợ 45 ha và giai đoạn 2012 – 2015 dự án tiếp tục hỗ trợ 280 ha diện tích sản xuất giống lúa nguyên chủng. Dự án tổ chức 28 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, hội thảo chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng lúa giống, hình thành và hoàn thiện hệ thống mạng lưới sản xuất lúa giống nguyên chủng cung ứng cho nhân giống xác nhận, nâng cao năng suất, chất lượng lúa hàng hóa trong tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hóa thị trường trong và ngoài nước.
Với mạng lưới 150 cơ sở sản xuất giống lúa trên địa bàn, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long năm nay là đảm bảo 80% diện tích sản xuất lúa sử dụng giống xác nhận, quy hoạch vùng sản xuất ổn định từ 1 đến 2 giống lúa có các đặc tính tương đồng, đảm bảo chất lượng gạo ổn định, xây dựng vùng nguyên liệu lúa trên cơ sở liên kết 4 nhà và sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm giá thành, tăng chất lượng để chủ động cạnh tranh, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo Vĩnh Long.
Ngành Nông nghiệp khuyến khích nông dân tự lực tìm và chọn những giống lúa chất lượng cao từ các Trung tâm giống, Viện lúa... để sản xuất, từng bước hình thành một cơ cấu giống lúa tốt, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng các phương pháp sạ hàng, sạ thưa, thực hiện chương trình IPM, 3 giảm - 3 tăng, áp dụng bón phân theo bảng so màu lá… để tiết kiệm từ 40 - 50 % lượng lúa giống, tiết kiệm 30% lượng phân đạm, giảm từ 2 - 3 số lần phun thuốc trừ sâu bệnh, tránh được lúa bị đổ ngã, đảm bảo năng suất vẫn tăng từ 5 - 10%, nâng cao chất lượng lúa gạo.
Năm 2011, tỉnh Vĩnh Long ổn định diện tích sản xuất lúa 164.000 ha, sản lượng ước đạt 894.000 tấn/năm đảm bảo an toàn lương thực và cung cấp một lượng lúa hàng hoá cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo khảo sát của ngành nông nghiệp Vĩnh Long, hàng năm tuy sản lượng lúa hàng hoá nhiều, nhưng chỉ có từ 15 - 20% đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, nguyên nhân do khâu chọn giống, kỹ thuật sản xuất, công nghiệp xay xát chế biến... Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu của mặt hàng gạo do lượng hàng xuất khẩu chủ yếu là loại gạo 25%, 15 % chiếm tỷ lệ 40 - 50%, riêng loại gạo cao cấp Supper 100%, gạo 5 % chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số lượng gạo xuất khẩu./.
Theo TTXVN

Tin khác