Nâng cao chất lượng các mặt hàng chủ lực trong nông nghiệp

23/06/2011

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) uớc tính tháng 6/2011, giá trị kim ngạch của nông – lâm – thủy sản đạt hơn 2 tỷ USD, lũy kế 6 tháng đầu năm sẽ đạt hơn 12 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2010.

Có thể nói, những năm qua, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản luôn tăng cao và những mặt hàng này trở thành một trong những thế mạnh của nông nghiệp. Để nâng cao chất lượng các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản Bộ NN&PTNN đang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc áp dụng các quy trình sản xuất, đặc biệt là xây dựng Đề án nâng cao giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp.
Cùng với đó, Bộ NN&PTNT cũng đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ hoạt động xuất khẩu như tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở các thị trường lớn, chủ động làm việc với các tổ chức, các quốc gia để giải quyết các rào cản kỹ thuật…
Với những biện pháp trên, công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ “từ trang trại tới bàn ăn”.
Năm 2011, Bộ NN&PTNT xác định là năm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, do vậy Bộ đã có sự chỉ đạo triển khai nghiêm túc luật an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, trước hết đối với một số sản phẩm chủ lực như rau, quả, chè, thịt, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=465182


Tin khác