Nhiều loại đất nông nghiệp được miễn phí trước bạ

23/06/2011

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung thêm một số trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ (so với Nghị định 176/1999).

Một số trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ (so với Nghị định 176/1999) như: Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa; đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ...
Một điểm đáng chú ý của Nghị định 45/2011 là ngoài các đối tượng như quy định hiện hành thì tàu bay đã được bổ sung là đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo Dân Việt

Nguồn: http://danviet.vn/47319p1c34/nhieu-loai-dat-nong-nghiep-duoc-mien-phi-truoc-ba.htm


Tin khác