Tăng cường năng lực của cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/06/2011

Năng lực và mạng lưới các cơ quan nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được đẩy mạnh thông qua Dự án Tăng cường năng lực cơ quan nhà nước hỗ trợ DNNVV, vừa được ký sáng 21/6 tại Hà Nội, giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án trên ra đời nhằm mục tiêu hỗ trợ Cục Phát triển Doanh nghiệp (Cục PTDN) kiện toàn năng lực lãnh đạo đối với việc kiến thiết và triển khai hiệu quả những chính sách và biện pháp hỗ trợ DNNVV, đảm bảo sự tham gia tích cực và thường xuyên của các cơ quan hữu quan từ Bộ ngành TW tới địa phương, trong khung tổng thể chung hỗ trợ toàn diện DNNVV.
Theo những báo cáo mới nhất, DNNVV chiếm hơm 97% tổng số doanh nghiệp và là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong tiến trình toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt và những bất ổn vĩ mô gần đây của thế giới, DNNVV tại Việt Nam phải tìm cách sử dụng hiệu quả chính sách biện pháp hỗ trợ của cơ quan Bộ ngành TW cũng như địa phương, nhằm cải thiện tình hình kinh doanh. Mặt khác, khi Việt Nam mong muốn trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, nhu cầu phát triển khu vực năng động này tại Việt Nam trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.
Từ khi Chính phủ Việt Nam có những bước đi hỗ trợ DNNVV thông qua việc ban hành chính sách phát triển DNNVV năm 2001 và thành lập Cục Phát triển Doanh nghiệp (tên cũ là Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa) năm 2002, JICA đã thường xuyên hỗ trợ thông qua những chuyên gia dài hạn được cử đến hỗ trợ Cục PTDN, và những hỗ trợ kỹ thuật khác.
Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, ông Tsuno Motonori nói: “Chính sách chiến lược công nghiệp phù hợp chính là một trong những then chốt để Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Chúng ta không có nhiều thời gian cho đến cột mốc 2015 khi Việt Nam hoàn thành gia nhập AFTA. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi đã hỗ trợ tài chính thông qua khoản vay 2 bước cho DNNVV từ năm 1999 cho tới nay có tổng giá trị ước tính là 27 tỷ Yên. Do đó, từ nay, chúng tôi muốn giúp Việt Nam tăng tốc trong việc phát triển DNNVV, để những doanh nghiệp này trở nên đủ mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chung hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, bằng việc kết hợp hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật trong một khung tổng thể hỗ trợ toàn diện Chính phủ Việt Nam để phát triển DNNVV”.
Dự án sẽ tiến hành trong 3 năm từ 2011 tới 2014. Hai địa phương tham gia hoạt động thí điểm là Hà Nội và Vĩnh Phúc./.
Theo TTXVN

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=464930


Tin khác