Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Đông năm 2011 ở các tỉnh phía Bắc

23/06/2011

Ngày 22/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông năm 2010, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2011 ở các tỉnh phía Bắc.

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Bộ NN&PTNT đã đánh giá mặc dù thời tiết không thuận lợi, nguồn giống, giá cả vật tư tăng cao trong khi giá trị một số cây trồng vụ Đông không cao... nhưng kết quả vẫn đạt khá và đây là một vụ Đông thắng lợi đối với các tỉnh phía Bắc. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông đạt 462,5 nghìn ha, giảm 13 nghìn ha so với vụ đông năm 2009. Tuy nhiên, năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với vụ Đông năm 2009, nhất là ngô và rau đậu. Sản lượng vụ Đông đạt trên 3,7 triệu tấn, tăng 440 nghìn tấn so với vụ Đông năm 2009. Tổng giá trị sản xuất đạt 10-12 nghìn tỷ đồng (chiếm 27 - 32% tổng giá trị), bình quân đạt 22 - 25 triệu đồng/ha, cao hơn so với các vụ Đông trước. Nhiều địa phương có các mô hình đạt 70 - 90 triệu đồng/ha, đặc biệt là mô hình trồng hoa đạt 300 - 500 triệu đồng/ha. Vụ Đông năm 2011, mục tiêu gieo trồng khoảng 520 nghìn ha, tăng 12,4% so với năm 2010, phấn đấu giá trị bình quân đạt 25 - 30 triệu đồng/ha, tăng 3 - 5 triệu đồng/ha so với năm 2010; tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 13-15 nghìn tỷ đồng.
Để sản xuất vụ Đông năm nay thắng lợi, Bộ NN&PTNT đề ra giải pháp điều chỉnh cơ cấu cây trồng cho phù hợp theo hướng giảm diện tích nhóm cây ưa ấm như ngô, đậu tương và tăng diện tích cây ưa lạnh, đặc biệt là rau đậu các loại. Bên cạnh đó là chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu, Mùa sớm để giải phóng đất cho 230 nghìn ha cây vụ đông sớm; đảm bảo tưới tiêu, chuẩn bị đủ giống tốt, bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp và có chính sách hỗ trợ để bà con nông dân yên tâm sản xuất.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng, sản xuất vụ Đông có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Tuy nhiên, sản xuất vụ Đông hiện đang gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có giá trị sản xuất một số cây trồng thấp dẫn đến giá trị ngày công không cao. Vì vậy, phải suy nghĩ lựa chọn cây trồng phù hợp, có thể mở rộng sản xuất hàng hoá, nhân rộng được các mô hình có hiệu quả…
Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT cần tăng cường hỗ trợ các địa phương về giống, biện pháp kỹ thuật, khâu chế biến, bảo quản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự liên kết giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và bà con nông dân trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ Đông nói riêng phát triển./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=465268


Tin khác