Vĩnh Long: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

23/06/2011

Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai các giải pháp tập trung từ nay đến cuối năm 2011 tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới.

Đảng bộ xã Trung Hiếu xác định hệ thống chính trị địa phương mà nòng cốt là các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân theo hướng “đảng viên, cán bộ, hội viên đi trước”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động vận động toàn dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, Đảng bộ xã tập trung tạo đột phá tiêu chí về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó mục tiêu từ nay đến năm 2015 phát triển 48,5 km đường giao thông liên xã, liên ấp, hoàn chỉnh 50 km đê bao, xây dựng kiên cố 8 công trình thủy lợi, quy hoạch mạng lưới trường học gắn với đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; kết hợp với các ngành của tỉnh, huyện xây dựng danh mục đầu tư các dự án, công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và nguồn tài trợ cho xã điểm xây dựng nông thôn mới.
Xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững với các dự án chăn nuôi gia súc, trồng và sơ chế nấm rơm, ca cao theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với khôi phục các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đan đát nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp từ 64% hiện nay xuống còn 35% vào năm 2015. Phòng Nông nghiệp xã xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất trong đó chú trọng thực hiện đề án mở rộng diện tích cây ca cao, Phòng Công Thương tiếp tục hỗ trợ phát triển làng nghề dệt chiếu, kết cườm gắn với hình thành liên kết tổ hợp tác - hợp tác xã – doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Cùng với phát triển kinh tế, xã Trung Hiếu tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2011 tổ chức 10 lớp dạy nghề và tiếp tục xã hội hóa công tác dạy nghề nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 18,5% lên 20%; đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo. Từ nay đến cuối năm, xã Trung Hiếu hình thành thêm các cụm dân cư tập trung, đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ hoàn thành xây dựng 781 căn nhà ở cho hộ dân theo quyết định 167, nâng tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 70%. 

Xã Trung Hiếu kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long tăng mức đầu tư cho xã điểm xây dựng nông thôn mới, theo đề án, nhu cầu vốn cho giai đoạn 2010 – 2015 cần 147 tỷ đồng, bình quân đầu tư hàng năm 24,5 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn, theo đó năm 2010 tỉnh ghi kế hoạch hỗ trợ đầu tư 7 tỷ đồng, năm 2011 chưa bố trí nguồn vốn nên gây khó khăn cho xã trong việc tạo nguồn vốn “mồi” để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề án.
Xã Trung Hiếu được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long chọn làm xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Qua gần 2 năm thực hiện, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới của Trung Hiếu còn chậm. Xã phấn đầu từ nay đến cuối năm đạt thêm 2 tiêu chí về quy hoạch và tiêu chí về giáo dục, nâng tổng số đạt 11/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới vào cuối năm 2011./.
Theo TTXVN

Tin khác